ලක්ෂ 850කි (මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

Commercial Building for sale

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 7943

  • Added: January 18, 2021

  • Sale Price: ලක්ෂ 850කි (මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Kiribathgoda

  • Phone: 077 1048950 / 075-4231687

  • Views: 92

Description

කිරිබත්ගොඩ නගරයේ සිට මීටර් 200 ක් පමණ දුර පන්සල පසුකල විට රෝහල ඉදිරිපිට පර්චස් 30ක භූමි ප්‍රමාණයක් විකිනීමට ඇත.
රෝහලට මුහුණලා තට්ටු 3 ක ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලකි.
ඇතුලත තනි තට්ටුවේ නිවසක් සහ තට්ටු දෙකේ නිවසක් ඇත.
මෙම ගොඩනැගිලි කුලී පදනම මත බදු දී ඇත.
ඇවිද යා හැකි දුරින් විහාරමහා දේවී බාලිකා පාසැල පිහිටා ඇත.
නගරාසන්නව පිහිටා ඇති බැවින් සියලුම සේවා පහසුකම් ඉක්මනින් කරගැනීමේ හැකියාව ඇත .

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly