ලක්ෂ 90

HOUSE FOR SALE IN GANEMULLA

1 of
Previous Next

Ad Details

Description

ගණේමුල්ල බොල්ලත වැලිගම්පිටිය පාරේ පතහවත්ත මාවතෙහි,ගණේමුල්ල නගරයට 2KM දුරින් පිහිටි ඉතා මනරම් නිස්කලංක පරිසරයකින් යුත් පර්චස් 13.5 ක් සමග ඇති අංගසම්පුර්ණ දෙමහල් නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.ගණේමුල්ල ගලහිටියාව ප්‍රධාන පාසලට 2 KM ක් සහ රාගම මුලික රෝහලට 5KM කි.රාගම නගරයට විනාඩි 15 කින් ලගා විය හැකි අතර ගණේමුල්ල නගරයට විනාඩි 5 කි. ජා-ඇල ,ගම්පහ , කඳාන යනාදී සියලුම ප්‍රධාන නගරවලට ඉතාම ආසන්නය.තෙකලා විදුලිය සහ ජලය ,පිරිසිදු ලින් ජලය, නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.
මිල ලක්ෂ 90 කි.

මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

අමතන්න – 070-5966807 / 0775038260/ 0777109785

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fully furnished two storied house with 13.5 perches in a beautiful quiet environment located 2KM away from Ganemulla Bolatha at Pathahawatta Mawatha. 2KM to Ganemulla Galahitiyawa Main School and 5KM to Ragama Base Hospital. 15 minutes to Ragama Town and 5 minutes to Ganemulla Town. Very close to all major cities like Ja-Ela, Gampaha, Kandana, etc. Electricity and water, clean linen water, clear deeds and documents.
90 lakhs.

Prices can be negotiated.

Call – 070-5966807 / 0775038260/0777109785

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly