පර්චසය රු. 73000/= කි

LAND FOR SALE IN NEDAGAMUWA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 7249

  • Added: February 21, 2020

  • Sale Price: පර්චසය රු. 73000/= කි

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Gampaha

  • Phone: 076-8724050

  • Views: 24

Description

ගම්පහ – කොටුගොඩ අතර පිහිටි නැදගමුව,(බස් මාර්ග 224) සාරා නන්ද මාවත සුමුදු උයනට යාබදව මෙම වටිනා නිස්කලංක පරිසරයක් සහිත පර්චස් 194 කින් යුත් මෙම රබර් ඉඩම ඉතාම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.ව්‍යාපාරයකට ඉතාමත් සුදුසු මෙම ඉඩම 244මීගමුව – සීදුව ප්‍රධාන පාරට කිලෝමීටර් 1කි. ප්‍රධාන පාසල් හා රෝහල් ඉතා ආසන්න වන අතර මීගමුව – කටුනායක, කොටුගොඩ – ජා ඇල / ගම්පහ ආදී ප්‍රධාන නගරවලට සමීපය.තෙකලා විදුලිය හා ජලය.නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.පර්චසය රු. 73000/= කි..
මිලගණන් සාකච්චා කර ගත හැක
අමතන්න 076-8724050

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nandagamuwa bus route between Gampaha – Kotugoda (224) Sara Nanda Mawatha, Seeduwa road. This land with 194 perches of Rubber land for sale. The main schools and hospitals are very close and close to major cities such as Negombo, Katunayake, Kotugoda, Ja-Ela , Gampaha.
73,000 Per Perches.
call for more information – 076-8724050

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly