පර්චසය ලක්ෂ 2.5

LAND FOR SALE IN MINUWANGODA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 7110

  • Added: February 9, 2020

  • Sale Price: පර්චසය ලක්ෂ 2.5

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Minuwangoda

  • Phone: 0777582092

  • Views: 24

Description

ගම්පහ – මිනුවන්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාතම්මන මහ වලව්ව අසල,ඈතින් මනරම් වෙල් යායකට මුහුණලා සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත පර්චස් 70 ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.මෙම ඉඩම සම්පුර්ණ හෝ කොටස්වශයෙන් මිලදී ගත හැක.වාහන හුවමාරුවකට වුවද සැලකේ. පර්චසය ලක්ෂ 2.5කි .

➤ මිනුවන්ගොඩ නගරයට විනාඩි 3 කි
➤ ජලය හා විදුලිය පහසුකම්
➤ ප්‍රධාන මාර්යේ සිට ඉඩමට ඇති දුර මීටර් 50කි
➤ නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි

මිල ගණන් සාකච්චා කල හැක
අමතන්න 0777582092
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

70 perches of land with all facilities for sale in close proximity to Matammana Maha Walawwa on Gampaha – Minuwangoda main road.This land can be purchased in whole or in part.Even considered a vehicle exchange. 2.5 lakh perches.

➤ Minuwangoda town is 3 minutes away
➤ Water and electricity facilities
The distance from the main road to the land is 50 meters
Settlement deeds and documents

Prices are negotiable
Call 0777582092

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly