ලක්ෂ 45

LAND FOR SALE IN MINUWANGODA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 7123

  • Added: February 9, 2020

  • Sale Price: ලක්ෂ 45

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Minuwangoda

  • Phone: 070-3503187

  • Views: 13

Description

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ,මිනුවන්ගොඩ දූනගහ හන්දියට මුහුණලා නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි පදිංචියටද සුදුසු අගනා පර්චස් 15 ක් සහිත වූ බිම් කොටස් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.මිනුවන්ගොඩ නගරයේ ප්‍රධාන රෝහලට මීටර් 300 ක් සහ නගරයේ ප්‍රධාන පාසලට ඉතාමත් සමීපව පිහිටි මෙම ඉඩමෙහි නල ජලය / තෙකලා විදුලිය ඇතුළු සියලු පහසුකම් වලින් සපිරිය.නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.

අදම අමතන්න : 0703503187

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Here’s a great opportunity for you !!!

15 perches of land in Minuwangoda facing the Dunagaha Junction in the Gampaha District, in a tranquil environment.The land is 300 meters from the main hospital in Minuwangoda and very close to the main school in the town.

Call today: 0703503187

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly