වශී ගුරුකම් – රාජරත්න විල්ලියා ගුරුන්නාන්සේ

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6853

  • Added: January 15, 2020

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 0771729791

  • Views: 89

Description

ලොව මවිත කල ඇති විශ්මිත ගුරුකම් – රාජරත්න විල්ලියා ගුරුන්නාන්සේ
දුකට පත් ජනතාවට නිහඩ සේවයක් කරන නොවරදින ගුරුකම් පිළිබද මෙරට සහ පිටරට කීර්තියට
පත් විශ්මිත ගුරුකම් – රාජරත්න විල්ලියා ගුරුන්නාන්සේ

* ස්ත්‍රී පුරුෂ වශි මගින් ඔබව මග හරින පෙම්වතා/පෙම්වතිය සදහටම ආකර්ෂණය කර දෙමි.
* මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය සුරාසුදුව සදහටම නතර කර දෙමි.
* එපා වු අයගෙන් වෙන්වීම පවුලේ සමගිය ඇති කිරීම .
* නොගැලපෙන ආදරය එපා කොට නතර කරවීම.
* ඔබගේ වාසනාව හේතු කොට ගෙන හදිසි ධන ලාභ/ලොතරැයි ජය.
* වින බන්දන කැපීම සහ ආපිට හැරවීම .
* ව්‍යාපාර දියුණුව සහ භුමිදෝෂ ඉවත් කිරීම .
සැලකිය යුතුයි
* ජීවිත විනාශ නොකරමි.
* ආගම් භේද නොසලකමි.
* හමුවීම අගය කොට සලකමි.
* රහස්‍යභාවය සුරකිමි.
* සියලුම පුජා භාණ්ඩ ඔබ විසින් සැපයිය යුතුය.

රාජරත්න විල්ලියා ගුරුන්නාන්සේ 0771729791

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sri Lanka’s overseas reputation for its inestimable service to the Rajarathna williya gurunnanse

* I will be attracted to a boyfriend / girlfriend forever by gender.
* I will put an end to alcohol and alcohol abuse.
* Separating family from disliked families.
* Abandoning unrequited love.
* Earn positive fortune / lottery wins because of your luck.
* Cutting and turning back.
* Business advancement and clearance of land.
Should be considered
* I will not destroy lives.
* I do not accept religious differences.
* Appreciate the appointment.
* I will maintain confidentiality.
* You must supply all sacred items.

Rajarathna williya gurunnanse – 0771729791

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly