වශී ගුරුකම් – වරුණාරත්න ගුරු….

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6709

  • Added: January 7, 2020

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 076 7444792

  • Views: 61

Description

 

ඔබ විදේශගත රටක තනිව ජිවිතයේ බාධා ගැටළු පිළිබද කනස්සල්ලෙන් පසු වන්නේද..?දෙස් විදෙස්  ඔබේ ගැටළු ඉක්මනින් විසදා ගන්න… එන්න මා හමුවට ….

*නඩු හබ ජයග්‍රහණයට ..
*අනියම් සම්බන්ධතා නැවත්වීමට ..
*හැරගිය පෙම්වතා පෙම්වතිය ගෙන්වා ගැනීමට..
*ව්‍යාපාර දියුණුවට..
*සුරාව සූදුව නැවත්වීමට..
*අණවින කොඩිවින ඉවත් කිරීමට..
*රැකියා ස්ථානයේ ගැටළු සමනයට..
*දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වර්ධනයට..
*පමා වන විවාහය ඉක්මන් කිරීමට..
*දෙමාපිය ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට..

පැමිණීමට පෙර ඇමතුමකින් කාලය වෙන් කර ගන්න
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න වරුනාරත්න ගුරු  076 7444792

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Are you worried about the obstacles of living alone in a foreign country ..?
Solve your problems both locally and overseas.

* * To win the Low case …

* * To stop illicit relationships ..

* * To get the ex-boyfriend girlfriend..

* * Business Improvement..

* * To remove the commanding..

* * Workplace Issues..

* * To increase the memory capacity of children..

* * To expedite the delayed marriage ..

* * To get the blessings of the parents ..

Make time for a call before arrival
For more information please contact Warunaratna  guru – 076 7444792

 

 

 

 

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly