සුජාතා ගුරු මෑණියෝ …………

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6618

  • Added: December 30, 2019

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 0765626386

  • Views: 91

Description

පෞරානික නීචකුල සත්‍ය වශී ගුරුකම් සුජාතා ගුරු මෑණියෝ
යක්ෂයින් බැද වැඩගත් ගුරුකම් ලොව කිරුළු පැලඳු මගේ සත්‍ය නීච ගුරුකම් පිහිට ඔබත් අදම ලබාගන්න.

* වශී ගුරුකම්,
* හැරගිය අය / ඔහු දෙපාමුලට ගෙන්වා දෙමි ,
* පෙම්වතා / පෙම්වතිය ඔබට මගහරිනම් ලංකරදෙමි ,
* ඔබගේ ප්‍රේමයට දෙමාපිය කැමැත්ත ලබා දෙමි ,
* අනියම් ප්‍රේමයෙන් මුදවා බිරිද / සැමියා,
ඔබට අවනත කර දෙමි ,
* ධනලාබ හා ව්‍යාපාර දියුණුව ,
* විභාග හා නඩුහබ ජය,
* රැකියා ලබාගැනීමට,
* ප්‍රමාදවන විවාහයට,
* අණිවිණ හා කොඩිවින ඉවත් කිරීම
* නඩු හබ ජය ,
* සතුරන්ගෙන් පලිගැනීම්,
*අනවින කොඩිවින කැපීම යක්ෂයින් මෙල්ල කිරීම,
* දෙපා මුලටම බහිරව පූජා ඇතුළු සියළුම ගුරුකම් කටයුතු කරනු ලැබේ.
* විදේශ ගත දරුවන්හට,
– හාම් පුතාගෙන් කරදරනම්
– වැටුප් නොලැබේනම්
– ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව සිටිනම්
– රට ගිය පසු බිරිඳ හෝ සැමියා හැර ගොස් ඇතිනම්
බලගතු යකුන් මෙල්ලකර හැක්කේ බලගතු ගුරුකම්වලට පමණි
සත් සමදුරින් එතරට බලපාන ගුරුකම් වලින් ඔබගේ සියළුම ප්‍රශ්නවලට විසදුම් වරු තුනෙන් ප්‍රතිපල
අප සතුව ඇති බැවින් අදම කතාකරන්න : 0765626386
ඔබේ දුකට මම පිහිට වෙමි.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The ancient nihikkula is the true of Sujatha guru meniyo…
Get yours today, my true degradation in the world of monsters.

* Physics,
* I will bring him / her to his feet,
* Boyfriend / girlfriend missed
* I grant parental love to your love,
* Wife / husband released from casual love,
* Wealth and business development,
* Examination and Trial Success,
* To get a job,
* For a delayed marriage,
* Get rid of flames and flags
* Case in point,
* Revenge on enemies,
* Devil control, cutting off inevitable flags,
* Bhairava Pooja and all other teachings are performed at the feet.
* For children abroad,
– Damn it, ham son
– If no salary
– Unable to return to Sri Lanka
– If the husband or wife has left the country
Powerful magic can only be controlled by powerful devils
All three of the solutions to all your problems are from the skills that affect them all over the world
Call today 0765626386
I will heal your grief.

Tags :

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly