වන්නිය හත්පතුවේ අති ප්‍රභල වශී ගුරුකම් පි සිරිනාම වල්ලි ගුරුමෑණියෝ

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6497

  • Added: December 19, 2019

  • Location: Sri Lanka

  • State: Anuradhapura

  • City: Anuradhapura

  • Phone: 0717271955

  • Views: 80

Description

වන්නිය හත්පතුවේ අති ප්‍රභල වශී ගුරුකම් පි සිරිනාම වල්ලි  ගුරුමෑණියෝ

ගඩිකුල අශෝකමාලා පරම්පරාවෙන් පැවැත්න එන්නා අති ප්‍රභල නීචකුල වශී ගුරුකම් අභිරහස් ලෙස තාමත් අප අතර ඇත.

* වශී ගුරුකම්,
* හැරගිය අය / ඔහු දෙපාමුලට ගෙන්වා දෙමි ,
* පෙම්වතා / පෙම්වතිය ඔබට මගහරිනම් ලංකරදෙමි ,
* ඔබගේ ප්‍රේමයට දෙමාපිය කැමැත්ත ලබා දෙමි ,
* අනියම් ප්‍රේමයෙන් මුදවා බිරිද / සැමියා,
* ඔබට අවනත කර දෙමි ,
* ධනලාබ හා ව්‍යාපාර දියුණුව ,
* විභාග හා නඩුහබ ජය,
* රැකියා ලබාගැනීමට,
* ප්‍රමාදවන විවාහයට,
* අණිවිණ හා කොඩිවින ඉවත් කිරීම

* විදේශ ගත දරුවන්හට,
– හාම් පුතාගෙන් කරදරනම්
– වැටුප් නොලැබේනම්
– ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව සිටිනම්
– රට ගිය පසු බිරිඳ හෝ සැමියා හැර ගොස් ඇතිනම්

හිත හිතා ඉන්නේ නැතිව ඔබේ දුකට පිළිතුරු

අප සතුව ඇති බැවින් අදම කතාකරන්න : 0717271955
Whatsapp / Viber : 0779713434

 

මුදල් පදනම මත වැඩ නොකරමි මවක්සේ පිහිටවෙමි

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P Sirinama Valli gurumaniyo is one of the most powerful washi gurukam of the Wanni Seven

We are still in the mystery of the most powerful and eloquent of the descendants of Gadikula Asokamala.

* Physics,
* I will bring him / her to his feet,
* Boyfriend / girlfriend miss ,
* I grant parental love to your love,
* Wife / husband released from casual love,
* Wealth and business development,
* Examination and Trial Success,
* To get a job,
* For a delayed marriage,
* Get rid of flames and flags

* For children abroad,
– Damn it, ham son
– If no salary
– Unable to return to Sri Lanka
– If the husband or wife has left the country

Answering your grief without thinking

Call today as we have: 0717271955
Whatsapp / Viber: 0779713434

 

I am a maniyo who does not work on a cash basis

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly