නීච කුල අති ප්‍රභල වශී ගුරුකම්

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6468

  • Added: December 18, 2019

  • Location: Sri Lanka

  • State: Matale

  • City: Matale

  • Phone: 0775021947

  • Views: 1506

Description

නීච කුල අති ප්‍රභල වශී ගුරුකම්

මහා බලගතු රොඩී කුලයේ අබිරහස් ගුරුකම්

* හැරගිය අය ගෙන්වීම
* අයුතු සම්බන්දතා නැවත්වීම
* වින බන්ධන කැපීම
* බහිරව පූජා සහ ශාන්තිකර්ම
* නිවාස , ව්‍යාපාර ආරක්ෂාව හා දියුණුව
* විභාග ජය නවග්‍රහ අපල සඳහා යන්ත්‍ර

පින්වත් ශ්‍රී භද්‍රා ගුරුමෑණියෝ 

අමතන්න : 0775021947

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The most powerful

* To summon deserters
* Stop abusive relationships
* Cutting penalties
* Bhairava Pooja and Shanthikarma
* Housing, business security and development
* Machines for examinations

Sri Badra Gurumaniyo

Call: 0775021947

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly